آرشیو : بهداشت کودکان

دلیل نجویدن و قورت ندادن غذا در کودکان و درمان این عادت

دلیل نجویدن و قورت ندادن غذا در کودکان و درمان این عادت

بخشی از هضم و جذب غذا درون دهان و به وسیله آنزیم‌های بزاق انجام می‌شود، تند غذا خوردن موجب می‌شود غذا به میزان کافی جویده ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی