تست هوش های تصویری با جواب

مجموعه: سرگرمی, معما و تست هوش تعداد بازدید: 30
تست هوش های تصویری با جواب

به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟! 

تست هوش شماره ۱)

تست هوش تصویری جالب

تست هوش شماره ۲)

جدیدترین تست هوش تصویری

تست هوش شماره ۳)

جدیدترین تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش :

تست هوش شماره ۱)

۱۳ ( تعداد مثلث )

تست هوش شماره ۲)

جالب ترین تست هوش تصویری


تست هوش شماره ۳)

۸

۴×۵=۲۰

۸+۴=۱۲

۲۰-۱۲=۸

منبع:بیتوته

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تست هوش های تصویری با جواب”

قالب تفریحی