اگه میتونی تصویر پنهان رو پیداکن داخل عکس

مجموعه: سرگرمی, معما و تست هوش تعداد بازدید: 6
اگه میتونی تصویر پنهان رو پیداکن داخل عکس

تصویر شماره ۱)

ببینم میتونی تخم مرغ عید پاک رو بین لاله ها پیدا کنی؟

تصویر شماره ۲)

میتونی بین فیل ها قلب پیدا کنی؟

تصویر شماره ۳)

اگه تونستی خرس قطبی رو بین ارواح پیدا کنی؟

(حالا میخوای جواب تست هوش رو ببینی پس ببین)

پاسخ شماره ۱

پاسخ شماره ۲

پاسخ شماره ۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اگه میتونی تصویر پنهان رو پیداکن داخل عکس”

قالب تفریحی